Zabytki

Typ:
Archeopark Kocobędz-Podobora

Archeopark Kocobędz-Podobora

Do niezwykle interesujących zakątków Śląska Cieszyńskiego można zaliczyć bikulturowe grodzisko w Kocobędzu-Podoborze. Najstarsze osady ludzkie pochodzą tu z okresu późnej epoki brązu i epoki halsztackiej, kiedy w miejscu późniejszego grodziska powstawały nieobwarowane albo ogrodzone siedliska. Park archeologiczny na razie jest niegotowy, jego otwarcie zaplanowano w roku 2006.

Centrum dla Zwiedzających fortyfikacje Szańce

Centrum dla Zwiedzających fortyfikacje Szańce

Jabłonkowski szaniec to typowy przykład obwarowań obronnych górskiej przełęczy. Należy do unikatowych zabytków tego typu. Podobnych zabytków nie znajdziemy nie tylko w Czechach …

Czantoria

Czantoria

Z wieży widokowej na Wielkiej Czantorii (995 m n.p.m.) w malowniczej scenerii Beskidów turyści mogą oglądać panoramę miejscowości leżących na terytorium trzech państw. Wieża jest wysoka 29 metrów, na szczyt góry prowadzi kolejka linowa.

Fortyfikacja MO S-5 „NA TORACH “ koło Bohumína

Fortyfikacja MO S-5 „NA TORACH “ koło Bohumína

Unikalna fortyfikacja dwupoziomowa składa się z dwu części połączonych tunelem pod nasypem pierwotnego toru kolejowego, dzisiaj drogi. Schron uzbrojony był w dwie armaty wzór 36, cztery ciężkie karabiny maszynowe wzór 37, jeden lekki i jeden ciężki karabin maszynowy osadzone w dzwonach oraz trzy lekkie karabiny maszynowe w strzelnicach pomocniczych.

Kościół Podwyższenia Krzyża św. w Bystrzycy nad Olzą

z roku 1897 w stylu romantycznym.

Kościół św. Mikołaja w Nydku

pod legendarną Czantorią z roku 1576, pierwotnie protestancki, od XVII wieku katolicki. Posiada cenne przedmioty barokowego wyposażenia.

Kościół św. Piotra i Pawła w Albrachticach

z XVIII wieku z interesującym cmentarzem.

Kościół Wniebowzięcia Pańskiego w Marklowicach Dolnych

z roku 1739 to unikatowa budowla, w której niedawno odkryto malowidła ścienne z motywami kwiatów.

Kotulowa drzewionka - Havířov

Zaliczana jest do najstarszych tego typu obiektów architektury ludowej na Śląsku Cieszyńskim. Wybudowano ją w roku 1781, obecnie już tylko przypomina, jak mieszkała ludność tam, gdzie dziś rozciąga się Havířov. W drzewionce umieszczono ekspozycję przybliżającą dawne wyposażenie wnętrza chałupy oraz sposób życia na przełomie XIX i XX wieku w centralnej części Śląska Cieszyńskiego.

Kozubowa

Najdalej na wschodzie naszej republiki położona wieża widokowa znajduje się na szczycie Kozubowej (981 m n. m.). Chodzi o wieżę kaplicy św. Anny, która parę razy w roku jest dostępna dla turystów (np. z okazji odpustu odbywającego się w dzień św. Anny). Z wieży roztacza się przepiękny widok.

Krzywy kościół św. Piotra z Alkantary w Karwinie

Wydobycie węgla kamiennego doprowadziło do upadku wielu wsi i całych miast Dawne miasto Karvinná zamieniło się w obszar peryferyjny z zaledwie skromnymi pozostałościami wcześniejszego bogactwa Unikatowym obiektem jest tutejszy barokowy kościół św Piotra z Alkantary Został wzniesiony w 1759 roku, później w wyniku szkód górniczych osiadł o ponad 37 metrów w stosunku do pierwotnego poziomu i pochylił...

Most łukowy Karviná

Cennym zabytkiem techniki jest betonowy most łukowy przez rzekę Olzę pochodzący z roku 1925, wybudowany na podstawie projektu inż. Rabe. Budowla odznacza się interesującym rozwiązaniem technicznym łukowej konstrukcji mostowej. Most stanowi jedną z dominant karwińskiej dzielnicy Darków.

Muzeum techniki w Petřvaldzie

Stałe ekspozycje tego oddziału Muzeum Těšínska (Muzeum Ziemi Cieszyńskiej) z siedzibą w historycznym obiekcie byłej plebanii są poświęcone światu tramwajów (rozkłady jazdy, bilety, zdjęcia, funkcjonujący model wagonu tramwajowego) oraz ekspozycji tradycji górnictwa w regionie karwińskim, która zapoznaje zwiedzających z wpływem działalności wydobywczej na krajobraz, z charakterem pracy mieszkańców,...

Pałac Frysztat w Karwinie

Empirowy pałac Frysztat w Karwinie, znacząca siedziba szlachty Larisch-Mönnichów, został odnowiony i otwarty dla zwiedzających w roku 1997. Pałac powstał na bazie przebudowanego w stylu barokowym renesansowego pałaca.

Pomnik ku czci poległych lotników w Českém Těšíně

Pomnik ku czci lotników 1 czechosłowackiej łączonej dywizji lotniczej w ZSRR poległym podczas walk o Morawską bramę w 1945 roku oraz lotnikom w Cieszyńska poległym podczas II wojny światowej.

Pomnik Životické Tragédie v Havířově-Životicích

Pomnik rzeźbiarza akademickiego Franciszka Świdra z stałą wystawą Okupacja i opór na Cieszyńsku jest wspomnieniem na cierpienia i walki ludu Cieszyńska w okresie II wojny światowej, został udostępniony pięć lat po wydarzeniu, które miało miejsce 6.8.1944, a które do dzisiaj zapamiętane jest jako tragedia żiwoticka - zastrzelenie 36 mężczyzn z Životic i okolicznych wsi przez gestapo. Na terenie pom...

Wapienniki w gminie Vendryně

Piece wapienne wybudowano na początku XIX wieku, kiedy na terenie miejscowości wydobywano rudę żelaza. W tym okresie też wydobywano wapień i wypalano go w tzw. „wopienkach“, jak nazywano piece w języku gwarowym. Chodzi o dwa piece koliste - szybowe. Ich eksploatację zakończono w roku 1965.

Wieża ciśnień Karviná

Interesującym zabytkiem techniki jest także wieża ciśnień, którą wybudowano w stylu konstruktywistycznym prawdopodobnie w roku 1928. Okrągła wieża ma 6 kondygnacji o łącznej wysokości 39,4 m i średnicy 11,4 m. Na ostatnim piętrze mieści się zbiornik wodny, który jednak już nie służy swojemu przeznaczeniu. Wewnątrz wieży zachowała się część pierwotnego wyposażenia technicznego.

Zespół kultury ludowej Dolní Lomná

Przepiękny teren Macierzy Śląskiej tworzą stylowe chałupy-drzewionki, a także dwa naturalne amfiteatry. Corocznie we wrześniu odbywa się tu festiwal folklorystyczny Śląskie Dni (Slezské dny), który pokazuje to, co najwartościowsze w dziedzinie muzyki, śpiewu, tańców i strojów ludowych. Należy do najbardziej popularnych i najliczniej odwiedzanych tego typu festiwali w kraju. Na miejscu jest możliwo...

Želiwna fontanna w Karwinie

Historyzująca żeliwna fontanna w środku placu Masaryka uzupełnia przyjemny charakter wartościowego pod względem historycznym centrum miasta. Fontanna została zbudowana w roku 1900 w miejscu pierwotnego kamiennego zbiornika wodnego pochodzącego z końca XVIII wieku. Ten wówczas zastąpił drewniany zbiornik z XVI wieku. O wiele bardziej dekoratywna fontanna została wykonana według projektu Georga Wirt...