Zabytki - Ciekawostki techniczne

Typ:

Most łukowy Karviná

Cennym zabytkiem techniki jest betonowy most łukowy przez rzekę Olzę pochodzący z roku 1925, wybudowany na podstawie projektu inż. Rabe. Budowla odznacza się interesującym rozwiązaniem technicznym łukowej konstrukcji mostowej. Most stanowi jedną z dominant karwińskiej dzielnicy Darków.

Wapienniki w gminie Vendryně

Piece wapienne wybudowano na początku XIX wieku, kiedy na terenie miejscowości wydobywano rudę żelaza. W tym okresie też wydobywano wapień i wypalano go w tzw. „wopienkach“, jak nazywano piece w języku gwarowym. Chodzi o dwa piece koliste - szybowe. Ich eksploatację zakończono w roku 1965.

Wieża ciśnień Karviná

Interesującym zabytkiem techniki jest także wieża ciśnień, którą wybudowano w stylu konstruktywistycznym prawdopodobnie w roku 1928. Okrągła wieża ma 6 kondygnacji o łącznej wysokości 39,4 m i średnicy 11,4 m. Na ostatnim piętrze mieści się zbiornik wodny, który jednak już nie służy swojemu przeznaczeniu. Wewnątrz wieży zachowała się część pierwotnego wyposażenia technicznego.

Želiwna fontanna w Karwinie

Historyzująca żeliwna fontanna w środku placu Masaryka uzupełnia przyjemny charakter wartościowego pod względem historycznym centrum miasta. Fontanna została zbudowana w roku 1900 w miejscu pierwotnego kamiennego zbiornika wodnego pochodzącego z końca XVIII wieku. Ten wówczas zastąpił drewniany zbiornik z XVI wieku. O wiele bardziej dekoratywna fontanna została wykonana według projektu Georga Wirt...