Trasa rowerowa Olše – Olza

Poczuj Śląsk Cieszyński!

Trasa rowerowa Olše – Olza przecina cały Śląsk Cieszyński od Bukowca, praktycznie stale wzdłuż biegu rzeki Olzy (Olše) aż do Bogumina, gdzie Olza wpada do Odry.Trasa o długości 80 km prowadzi po znaczonych odcinkach pojedzyńczych szlaków rowerowych. Można się przejechać na zwykłym rowerze turystycznym. By dotrzeć do niektórych ciekawych miejsc, trzeba zobaczyć nieco z trasy, ale na pewno zawsze warto!

Na pielgrzymkę wzdłuż przeki Olzy wyruszamy z Bukowca (1). Trasą rowerową nr. 10 docieramy wktótce do Jabłonkowa (2,3). W Žihle skręcamy w prawo i przejeżdzamy przez Lasek Miejski. Szlak rowerowy nr. 10 prowadzi dalej wzdłuż głównej drogi w kierunku Nawsia. Po ujechaniu jednego kilometra skręcamy w lewo do podjazdu i jedziemy dalej tym szlakiem do Gródku. Po 4 kilometrach w Gródku skręcamy w prawo do podjazdu i kierujemy się w lewo. Kontynuujemy jazdę po szlaku rowerowych nr. 10 do Bystrzycy (4). Na rondzie jedziemy prosto w kierunku do Wędryni (5). Tędy prowadzi trasa rowerowa wzdłuż linii kolejowej aż do Trzyńca (6). Kopiując bieg rzeki Olzy przejżdzamy przez Trzyniec. Poprzez rondo pod kościołem rzymskokatolickim jedziemy na wprost kolo trzynieckiej huty aż do Czeskiego Cieszyna (7,8). W Cieszynie wciąż wzdłuż Olzy do mostu granicznego prowadzącego do Polski. Na ulicy Štefánika (chyt. Sztefanika) jedziemy dalej wciąż trasą nr. 10, która w parku Masarykovy sady łączy się z trasą ne. 46 i prowadzi nas do podjazdu pod linią kolejową. Za podjazdem stale trasą nr. 10 ruszamy w gierunku gminy Chotěbuz (9). Dojeżdzamy do wieży strażniczej, gdzie dołącza szlak  rowerowy nr. 6100, który prowadzi koło Domu Rybiego i parku archeologicznego do Łąk nad Olzą. Tam jedziemy dalej szlakiem rowerowym nr. 6257 w kierunku Karwiny (10,11,12). Z Karwiny potem przez Dziećmarowice i Lutynię Dolną aż do Bogumina (13,14). Przy unjściu Olzy do Odry docieramy do celu podróży.

Trasa rowerowa Olše – Olza

1. Najdalej na wschód wysunięty punkt Republiki Czeskiej w Bukowcu

Do tego miejsca prowadzi szlak od byłego przejścia granicznego między RC a Polską malowniczą krainą wzdłuż rezerwatu przyrody Bukowiec-Olecky. Rezerwat tworzony jest lakami torfowymi, rosną tu rzadkie rośliny. Na szlaku znajdują się liczne tablice informacyjne, z kórych można dowiedzieć się wiele ciekawych faktów z historii wioski, codziennego trybu życia miejscowych górali, o tutejszej faunie i florze, i nie tylko.

 

2. Muzeum Ziemi Cieszyńskiej

W książęcym mieście Jabłonkowie na pewno warto zwiedzić jedną z wielu placówek Muzeum Ziemi Cieszyńskiej. Niedaleko Przełęcz Jabłonkowska oraz dogodne położenie miasta na pradawnej ścieżce handlowej stwarzały dobre warunki do szybkiego rozwoju miasta, w tym produkcji rzemieślniczej. Zbiory muzealne mogą się pochlubić oryginalnymi góralskimi (gorolskimi) strojami ludowymi, które należały do najbardziej okazałej w swym czasie odzieży, a także perfekcyjne wykonanymi wyrobami kowali, tkaczy, garncarzy, cieśli i stolarzy, a także bogatym niematerialnym dziedzictwem kulturalnym- znającymi i gdzie indziej nie spotykanymi tradycjami.

 

3. Muzeum Bible

Rzadkie egzemplarze biblii i książek duchowycch można obejrzeć w Muzeum Biblii, kóre udostępnia swe zbiory dla szerokiej publiczności. Wystawę uzupełnia opis czasów biblijnych i wartości chrześcijańskich. Zbiory biblii, literatury chrześcijańskiej, obrazów i materiałów dla dzieci i młodzieży nieustannie są uzupełniane nowymi eksponatami.

 

4. Drewniany kościół Povýšení sv. Kříže w Bystrzycy

Koścół Podwyższenia Krzyża Świętego pochodzi z 1897 roku. Zbudowano go w romantyzującym stylu na  miejscu podupadłego kościoła, który stał już od drugiej połowy szesnastego wieku.

 

5. Piece wapienne w Węndryni

Nie tylko panów zaciekawią dwa piece wapiennicze w Wędryni – zabytek techniki z pierwszej połowy XIX wieku. Wtedy to pojawiła się potrzeba zaopatrzenia w wapno nowej huty żelaza w Trzyńcu. Później wapienniki te zaspokajały też potrzeby miejscowej ludności. Definitywnie wygasły dopiero w 1965 roku, kiedy to ukończono práce wydobywcze w niedalekich kamieniołomach wapienia.

 

6. Muzeum Huty Żelaza w Trzyńcu i Muzeum Miasta Trzyńca.

Muzeum huty trzynieckiej jako pierwsze swego rodzaju muzeum w Republice Czeskiej otwarto 12.9.1969 w ramach obchodów 130-lecia huty. Stała ekspozycja przedstawia historię zakładu od jego założenia w 1839 roku aż do dnia dzisiejszego. Od roku 1997 wykorzystano dla celów wystawy nawet klatkę schodową, na której otwarto tzw. Galerię Na Schodach. Są tu przedstawione dzieławielu czołowych artystów. W muzeum jest makieta trzynieckiej huty i szereg ciekawostek związanych z miastem i okolicą.

 

7.Ogród Dwóch Brzegów Český Těšín – Cieszyn

Rewitalizowany teren Cieszyna i Czeskiego Cieszyna po obu stronach rzeki Olzy jest przyjemnym miejscem spotkań i przechadzek obywateli obu miast jakoż i turystów. Zwłaszcza atrakcyjnymi są architektoniczne unikalne rozwiązania różnych obiektów rekreacyjnych i ogrodowych obu miast przygranicznych, połączonych czterema mostami- dwiema drogowymi, jednym dla kolei żelaznej oraz mostkiem dla pieszych i rowerzystów.

 

8.Wzgórze Zamkowe w Cieszynie

Wzgórze Zamkowe było zamieszakane już około piątego wieku p.n.e. a w 1290 roku stała się siedzibą pierwszego cieszyńskiego księcia Mieszka, założyciela dynastii Piastów cieszyńskich. W XIV stulenu zbudowano tu okázaly gotycki gród. Na jego dziedzińcu stała murowana rotunda. Upadek książęcej siedziby był spowodowany wojną trzydziestoletnią i wymarciem dynastii cieszyńskich Piastów (1653). Księstwo cieszyńskie zyskali Habsburgowie. Dawno minione czasy przypomina gotika Wieża Piastowska oraz zachowana romańska Rotunda św. Mikołaja z XI wieku. Wieża dzięki swej wysokości 29 m, umożliwia piękne widoki na Cieszyn i jego okolicę.

 

 

9. Park archeologicky Chotěbuz – Podobora

Teren archeologicky Kocobędz- Podobora należy do najważniejszych prehistorychnych i wczesnośredniowiecznych zabytków Śląska Cieszyńskiego. Park archeologicky jest rekonstrukcją grodziska słowiańskiego z okresu od połowy VIII aż do XI stulecia. W przeszłości na wzgórzu stało potone grodzisko, składające się z trzech części. Wprost pod grodziskiem płynęła rzeka Olza. Obecnie na tym terenie zbudowany park archeologiczny interaktywnie odtwarza i pokazuje zwiedzającym tryb życia mieszkańców takigo wczesnośredniowiecznego grodziska.

 

10. Most łukowy Sokolovských hrdinů

Na trasie rowerowej stoi Most Bohaterów Sokolowskich odznaczający się wyjątkowym technicznym betonowej łukowej konstrukcji mostowej z 1925 roku. Autorem projektu jest inż. Rabe. Most tylko dla pieszych i rowerzystów jest symboliczną bramą areału uzdrowiskowego w Darkowie – Lázně Darkov.

 

11. Zamek Frysztat

Zamek Frysztat znajduje się na Placu Masaryka centrum historycznym Karwiny I można tam dojechać z trasy rowerowej Olše-Olza (nr.6257) lokalną drogą łączącą uzdrowisko Lázně Darkov z miejscową dzielnicą Karwina Frysztat. To niecałe 2 km. Zamek Frysztat zbudowany w stylu empire jest unikalnym zabytkiem z historycznymi wnętrzami, pokazującymi kulturę mieszkania członków rodzin szlacheckich a przede wszystkim ostatních właścicieli z dynastii Larisch-Mönichów. Posiada cenne artystyczne i historyczne kolekcje. Zamke oferuje zwiedzającym trzy trasy zwiedzania.

 

12. Loděnice v Karviné

W Karwinie teren tzw. Loděnice znajduje się nad ślepmy úkolem rzeki Olzy w południowej części parku zamku Frysztat. Jest tam wypożyczalnia łódek, przekąski i napoje, a także boisko dla dzieci. Od trasy rowerowej to tylko około 300 m.

 

13. Ośrodek sportko-rekreacyjny Bospor

Bogumiński plac sportky dzięki jakościowemi zapletu oferuje každému szeroką skalę możliwości spędzenia wolnego czasu. Jest ośrodek hodny z jacuzzi, basenem wypoczynkowym i wieloma rodzajami sauny. Zaraz obok możecie zagrać w „Adventure“ golfa. Mamy z dziećmi, i nie tylko one, ocenią rozległy, dobrze wyposażony Hobbypark ze ścieżką Maugliego, boiskiem ruchu drogowego oraz dworkiem rolnicím. Nie brak tu też hali sportowej i stadionu zimowego. Cały Bogumin z okolin można przejżeć z wieży widokowej w Pensjonacie Ve věži (W wieży).

 

14. Muzeum Bohumína – Hotel Pod Zeleným dubem

Muzeum miejskie w Boguminie z wystawą pod nazwą Bogumin – spojrzenia w przeszłość miasta, wyrosło w suterenie odnowionego secesyjnego budynku Pod Zielonym Dębem w Starym Boguminie. Zwiedzających kusi do siebie „starobogumińskim skarbem”, który zawiera 54 monet z lat 1660 do 1860. Między wystawianymi unikatami, które znaleziono w tutejszych meandrech rzeki Odry, jest ząb trzonowy i kręg mamuta czy też kamień graniczny z kresu tzw. pierwszej republiki (1918-1938).