Ścieżki dydaktyczne

Poczuj Śląsk Cieszyński!

W Beskidach Cieszyńskich jest mnóstwo przyrodniczych, folklorystycznych lub technicznych ciekawostek. Szlaki dydaktyczne przybliżą tradycję i życie miejscowych obywatel.

Bukowiec- ścieżka do najdalej na wschód wysuniętego punktu Republiki Czeskiej- 1km

Szlak prowadzi malowniczą krainą wzdłuż rezerwatu przyrody Bukowiec-Olecky. Rezerwat tworzony jest łąkami torfowymi, rosną tu rzadkie rośliny. Na szlaku znajdują się liczne tablice informacyjne, z których można dowiedzić się wiele ciekawych faktów z historii wioski, codziennego trybu życia miejscowych górali, o tutejszej faunie i florze, i nie tylko.

Wędrynia- Za pięknem wędryńskiej przyrody – 10+22km

 Na Ścieżki dydaktyczne macie możliwość zapoznania się z pięknem przyrody i krainy gminy Wędrynia oraz z ciekawostakami przyrody Wędryńskiej. Teren gminy położony jest na obszarze trzech jednostek geomorfologicznych z czego wynikają różnice geologiczne, w strukturze gleby i różnice klimatyczne. To wszystko daje nam czarującą mozaikę skupisk roślinnych z ciekawymi gatunkami roślin i zwierząt. Zróżnicowanie krajobrazu pod względem przestrzennym i różnice wzniesień dają nam ten malowniczy krajobraz i widoki. Szlak składa się z dwu samodzielnych tras, pętli, które modemy przejść oddzielnie w formie półdziennej przechadzki. Bardziej „zaharturowani” piechurzy mogą pokonać cały szlak w jeden dzień. Trasa I o długości 10 km, prowadzi północną częścią Beskidu Śląskiego. Na trasie znajduje się 7 przystanków. Pierwszy odcinek trasy II prowadzi teren Przełęcz Jabłonkowska, terenami nadrzecznymi Olzy. Dalej wzdłuż Kopytnej – dopływu Olzy trasa zaprowadzi turystów do południowej części gminy, leżącej na tereni Beskidu Morawsko-Śląskiego. Na trasie o długości 22 km umieszczono 7 przystanków.

Dolna Łomna- Mionší – 7km

Celem tego szlaku jest umożliwienie turystom poznania części legendarnej puszczy beskidzkiej przy zachowaniu jej spokoju. Z tego powodu szlak otwarty jest sezonowo – dostępny bezpłatnie od 1 czerwca -15 września. Ścieżka o średnim stopniu trudności z dziesięcioma przystankami. Czas zwiedzania od 3-4 godzin. Jedna trzecia szlaku prowadzi po wąskich ścieżkach łowieckich i z tego powodu nie nadaje się do przejazu wózkami dziecięcymi i dla osób niepełnosprawnych. W urzędzie gminnym pod numerem telefonu 558 357 411, 558 358 720 można zamówić przewodnika.

Nydek- Ścieżka Rycerska -10km

Ścieżka licząca 10,1 km otwarta jest przez cały rok. Na trasie znajduje się 7 przystanków a różnica wzniesień wynosi 579 m. Polska część szlaku licząca 10 km zaprowadzi Was do miasta uzdrowiskowego Ustroń. Na trasie zapoznacie się z legendą o rycerzach śpiących w górze Czantorii, z życiem Jerzego Trzanowskiego (Jiří Třanovský) – poety i ewangelickiego duchownego, oraz dowiecie się wiele ciekawego o faunie i florze.

Trzyniec- Ścieżka edukacyjna na Jagodnej (Jahodná) - 4 km
Trasa prowadzi przez lasy i łąki wzniesienia Jagodna (Jahodná). Na trasie zamieszczone są ciekawe informacje dotyczące problematyki ochrony przyrody, wartości przyrodniczych tego obszaru i stanie środowiska naturalnego okolic Trzyńca. Dodatkowo zaznajomimy się z historią wydobycia wapnia i jałowej rudy żelaza, która wraz z węglem drzewnym z miejscowych lasów była podstawowym surowcem do produkcji żelaza. Trasa ścieżki liczy 4 km na niej znajduje się 12 przystanków z tematycznymi tablicami informacyjnymi.
Jabłonków—Przyroda okolic Jabłonkowa – 8km
Trasa ścieżki edukacyjnej prowadzi obszarem miasta Jabłonków. Na trasie o długości 8 km znajduje się 10 tablic informacyjnych, które zapoznają nas nie tylko z florą, fauną i ciekami wodnymi Ziemi Jabłonkowskiej, ale również z historią samego miasta Jabłonków, klasztorem sióstr Alżbietanek i santorium Jabłonkowskim.  Szlak edukacyjny przeznaczony jest zarówno dla pieszych, rodzin z dziećmi i dla amatorów turystyki rowerowej. Jednak na niektórych odcinkach rower musi się prowadzić. Ścieżka edukacyjna wybudowana została w ramach wspólnego partnerskiego projektu z miastem Wisła: "Jabłonków i Wisła na turystycznych ścieżkach transgranicznych/Jablunkov - Wisla na turistických přeshraničních stezkách". Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tešínské Slezsko Transgranicznego Programu Operacyjnego Czechy - Polska. 
Řeka- ścieżka za skarbami góry Godula- 4km

Szlak ten pozwala nam odkryć skarby, które mieści w sobie legendárná góra Godula. Nie chodzi tylko o ukryte skarby miejscowych bandytów, ale też o skarby natury. Szlak prowadzi ze wsi Řeka wokół szczytu Godula do Ropičníku. Ma 4 km długości i trwa 1,5-2 godziny. Od ostatniej, siódmej tabliczki można wrócić skrótem do Řeki albo po szlakach turystycznych kontynuować drogę aż do Ligotki Kameralnej (Komorní Lhotka). Szlak nadaje się do rodzin z dziećmi.

Bohumín- ścieżka dydaktyczna Hraniční  meandry rzeki Odry – 5,6 km

Długość szlaku wynosi 6 km, i prowadzi przez Starý Bohumín, Šunychlu i Kopytova. Na ścieżce znajduje się 6 tablic edukacyjnych, które są uzupełnione na rynku Św. Floriana w Kopytově o tablicę, na której opisana jest historia osady. Do odpoczynku i schronienia przed złą pogodą służą turystom trzy miejsca przeznaczone do odpoczynku. Szlak rozpoczyna się w Starém Bohumíně a kończy miejscowości Kopytov w pobliżu brodu przez rzekę Olzę. Obejmuje ona również wizytę  kapliczki Pustyňa, która jest zabytkiem kultury. Szlak dalej prowadzi 3,5km przez Polskę.

Ścieżka dydaktyczna Prašivá- 4,9 + 5 +7,2 + 7,9 + 8 + 9,9 km

Ten unikalny szlak z 6 drogami prowadzi na legendárná górę Prašivá. Ścieżka dydaktyzcna w kształcie gwiazdy z punktem centralnym na szczycie góry, pokazuje atrakcje, ciekawostki, kulturę, legendy i historię poszczególnych wsi i całego regionu. Każda z sześci tras prowadzi na jedną stronę Prašivej, więc można jedną drogą wyjść a inną zejść. Wycieczkę można rozpocząć w następujących wsiach: Morávka, Pražma, Raškovic, Nošovice, Horních Domaslavic a Hnojníku. Każda z nich koncentruje się na wioske, w której ma pocitek i na region przez który prowadzi.


Ścieżka dydaktyczna śladami hodowli owiec w Košařikách- 6km

W malowniczym zakątku Beskidów wznosi się na wysokość ponad tysiąc metrów góra Ostry. Właśnie na jej stokach znajduje się szlak, który wam przybliży miejscową kulturę i rzemiosłem hodowli owiec. Hodowla owiec  w tym regionie stanowi obżywienie dla najuboższych. Szlak jest związany z geocachingiem a więc z kilkoma skarbami keš o tej samej nazwie. Košařiska są znane również z tego, że tutaj w dawnych czasach produkowano za pomocą mielerza węgiel drzewny.

Ścieżka dydaktyczna o długości 6 km znajduje się w malowniczej wiosce Košařiska.

Ścieżka dydaktyczna Horní Domaslavice-2,5 km

Szlak prowadzi spokojną miejscowością Horní Domaslavice znajdującej się w pobliżu zapory wodnej Žermanice, gdzie można spędzić letnie dni nad wodą. Trasa wynosi 2,5 km długości i przybliży wam historię tej wpół zalanej miejscowości, piękno przyrody i zabytki takie jak Morskie oko.

 

Ścieżka dydaktyczna Těrlické Mokřady -2,5km

Śieżka dydaktyczna o długości 2,5km lasami łęgowymi wzdłuż meandru rzeki Stonavki. Zapoznacie się z problematyką lasów łęgowych, z zalewem Cierlickim (Těrlická přehrada) i naturalnym ekosystemem mokradeł. Odkryje mnóstwo ciekawostek o miejscowej faunie i florze.

 

Ścieżka dydaktyczna dawnych górali- 3,7km

Szlak, który wprowadza do kultury i życia mieszkańców żyjących w górskich dolinach, w ubiegłym stuleciu, utrzymujących się z pasterstwa i tradycyjnego rzemiosła. Zapoznacie się z tradycjami, kulturą i mądrością miejscowych ludzi, ich wiedzą, poglądami i problemami.

Szlak rozpoczyna się w Łomnej Dolnej (Dolní Lomná) obok centrum informacyjnego i prowadzi spokojnymi lasami na Malou Kykulu.

W pobliżu znajduje się edukacyjne, poznawcze i rozrywkowe centrum URSUS.