Dni Śląskie

Folklor

Dni Śląskie

należą bez wątpienia do największych wydarzeń kulturalnych w Łomnej Dolnej. Przez okres ponad 45 lat, podczas pierwszego lub drugiego weekendu września, odbywają się w ośrodku etnograficznym uroczystości pod nazwą „Dni Śląskie“. Ta znacząca impreza folklorystyczna przyciąga publiczność z szerokiej okolicy. Corocznie na podiach ośrodka ludowego występuje ok. 23 zagranicznych i krajowych zespołów folklorystycznych. Regularnie zapraszane są zespoły ze Słowacji, Polski i innych krajów. To duże święto folkloru należy do najbardziej popularnych w kraju. Przedstawiany jest repre-zentacyjny wybór wszystkiego najlepszego, co zachowało się w muzyce, pieśniach, tańcach i kulturze stroju ludowego. Corocznie święto jest wzbogacone o programy towarzyszące.