Czy się znamy? To się poznajmy!

23. 1. 2017 | Folklor

Ta tradycyjna impreza odbywa się co roku w Gorolským Turistickým Informačním Centrem w Mostech u Jablunkova, gdzie można poznać tradycyjne rzemiosła, kulturę miejscowych Górali, folklor i tradycyjną kuchnię górskich i podgórskich obszarów Przełęczy Jabłonkowiekiej.